Mange tror fejlagtigt at hvis man har fastpris aftale på indkøb af el, så giver man det samme for strømmen uanset hvornår på døgnet man bruger strømmen, dette er ikke tilfældet!

 


Strømprisen består af følgende elementer:

 


Der er 4 parter involveret når den samlede strømpris skal afregnes.

 


1.) Net-selskabet


Det er den virksomhed som servicerer det fysiske elnet i det område hvor din virksomhed ligger.
Man har ikke mulighed for at vælge net-selskab, dette er bestemt af din fysiske adresse.
Net-selskabet betaler du abonnement og tarif.

 

2.) Energinet


Statsejet selskab som sørger for at de lokale net-selskaber er forbundene, planlægger og driver den
landsdækkende infrastruktur på elnettet.

 


3.) Din El-leverandør


Handelsvirksomheder, det kunne ekempelvis. væres energiselskaber som Norlys A/S og Andel
Energi A/S.
Du kan frit vælge hvilken El-leverandør du vil indgå aftale med. Til din el leverandør betaler du
enten en fastpis på eller eller en variable pris på el, og typisk også et abonnement.

 


4.) Staten


Sidst men ikke mindst betales der moms og elafgift til staten.

 

Net-selskabet:

Til net-selskabet afregnes abonnement og tarif og det især her misforståelsen opstår. Mange tror som sagt at de ved fastpris betaler det samme hele døgnet, men dette er ikke tilfældet, da tariffen er forskellige alt efter hvornår du bruger strømmen, uanset og du har fastpris på el eller ej.

Hos net-selskabet N1 med Kundetype C som dækker over normal 0,4KV tilslutning, og typisk et forbrug op til 100.000 kWh pr. år, er der en forskel på op til 88,09 øre alt efter hvornår på dagen du bruger strømmen.

 

Energinet:

Til Energinet betales der en fast pris pr. kWh, i 2024 ligger den på 12,5 øre

 

Din El-leverandør:

Handelsvirksomheder der sælger strøm, har mange navne på deres produkter, hvilket kan være svært
gennemskueligt. Grundlæggende er der 2 typer der i daglig tale benævnes Fastpris og Variabel Pris.


Fast Pris – er et prisgarantiprodukt (forsikring) på den rene elpris, omkostning til tariffer og elafgifter er ikke en del af ”Fast Pris” produktet. Med andre ord er produktnavnet Fast Pris misvisende for prisen for strøm som altid varierer med gælden tariffer på et givent tidspunkt.


Variabel pris – er et videresalgsprodukt hvor din El-leverandør videresælger indkøbt strøm på den Norske
El-børs med at fast tillæg, tillægget er typisk 0,1 kr/kWh.
Gennemsnitsprisen for strøm indkøbt på en Variabel Pris aftale har historisk været den billigste.

 

Staten:


Til Staten betales elafgift og moms. I 2024 er elafgiften 76,08 øre og der ligges 25% moms på de samlede
udgifter til elprisen.
Eksempel opbygningen af elprisen med en Fastpris aftale
Eks. er baseret på N1 som Net-selskab og en el-leverandør med Fastpris aftale på 89,69 øre. Ved et årligt
forbrug på 50.000 kWh.

 

 

d. 25-01-2024 kl. 17:00

 • Abonnement netselskab: 0,44 øre
 • Tarif netselskab 99,1 øre
 • System-Tarif Energinet 12,5 øre
 • Spotpris El leverandør: 89,69 øre
 • Abonnement El leverandør: 0,45 øre
 • El-afgift: 76,08 øre

Samlet pris: 278,26 øre, + moms 25%: 69,57 øre. I alt: 347,83 øre/kWh.

 

d. 26-01-2024 kl. 04:00

 • Abonnement netselskab: 0,44 øre
 • Tarif netselskab 11,01 øre
 • System-Tarif Energinet 12,5 øre
 • Spotpris El leverandør: 89,69 øre
 • Abonnement El leverandør: 0,45 øre
 • El-afgift: 76,08 øre

Samlet pris: 190,17 øre, + moms 25%: 63,62 øre. I alt: 237,71 øre/kWh

 

Altså en forskel på hele 110,12 øre, påtrods af kunden har fastpris på el.

 

Hvis kunden i stedet have haft en variable elpris, ville forskellen have været endnu større, da forskellen
mellem spotprisen på de 2 tider var 71 øre + moms, så den totale forskel ville her have været 198,87
øre/kWh inkl. moms.