Ved at flytte energiforbrug til tidspunkter med overskudsstrøm i elnettet, så understøtter SpotBoxtPro©
FN’s Verdensmål 7, artikel 7.2.

 


Ved at flytte strømforbruget fra spidsbelastning til lavlast opnås et mere effektivt elnet og dermed et merebæredygtigt forbrug, hvilket understøtter Verdensmål 12, artikel 12.2.

 


Du kan læse mere om FN’s Verdensmål på: https://www.verdensmaalene.dk/