Profilen på en SpotBoxPro© styres via vores webinterface. Større virksomheder kan have deres
SpotBoxPro© opdelt på flere sites for give et bedre overblik over den samlede løsning.

 


Hver SpotBoxPro© kan individuelt vælges til at kører i enten “lavest pris” eller “CO2 reduktion” tilstand.
Efterfølgende vælger man et tidsrum hvor enheden skal finde det valgte antal timer. Det vil sige at vælger
du 4 timer i perioden 16:00 – 06:00, så vil SpotBoxPro© være tændt de fire billigste timer i denne periode,
eller de 4 timer med lavest CO2 indhold i produktionen af strømmen i perioden.

 

Det er også muligt at vælge timer hvor der altid skal være tændt for din lader, f.eks. i frokostpausen.

 


Som en ekstra feature har løsningen en sætting “Tændt alle timer med lavere CO2 end i perioden” eller
“Tændt alle timer billigere end i perioden”. Denne sætting gør at SpotBoxPro© eks. er tændt kl. 14 og 15,
hvis CO2 eller pris er lavere kl. 14 og 15 end i de 4 timer som der specificeret i perioden. Dvs. Hvis din
gaffeltruck er tilsluttet opladeren, da medarbejdere eks. er gået tidligere hjem, så vi den blive opladet
endnu billigere end i den specificerede periode.