Dagligt frigives CO 2 prognose for den følgende dag. Prognosen er baseret på produktionsplanerne for hvert el-producent kombineret med CO 2 -udledningen pr. kWh pr. el-producent.

 


CO 2 prognosen overvåges kontinuerligt til at flytte elforbrug fra de timer med mest CO 2 indhold til de timer med lavest CO 2 indhold.

 

Alle SpotBoxPro enheder har en styringsprofil, der opsættes individuelt, og med afsæt i styringsprofilen
sammenholdes CO 2 -indholdet i den forbrugte el med hvad CO 2 -indholdet ville havde været hvis ikke
SpotBoxPro havde flyttet el-forbruget.