Her finder du svar på de ofte stillede spørgsmål som vedr. vores produkter.

 

01 Fast / Variable elpris: sandheden.

 

Mange tror fejlagtigt at hvis man har fastpris aftale på indkøb af el, så giver man det samme for strømmen uanset hvornår på døgnet man bruger strømmen, dette er ikke tilfældet!

 

Strømprisen består af følgende elementer:

 

Der er 4 parter involveret når den samlede strømpris skal afregnes.

 

1.) Net-selskabet

Det er den virksomhed som servicerer det fysiske elnet i det område hvor din virksomhed ligger.Man har ikke mulighed for at vælge net-selskab, dette er bestemt af din fysiske adresse.Net-selskabet betaler du abonnement og tarif.

 

2.) Energinet

Statsejet selskab som sørger for at de lokale net-selskaber er forbundene, planlægger og driver denlandsdækkende infrastruktur på elnettet.

 

3.) Din El-leverandør

Handelsvirksomheder, det kunne ekempelvis. væres energiselskaber som Norlys A/S og AndelEnergi A/S.Du kan frit vælge hvilken El-leverandør du vil indgå aftale med. Til din el leverandør betaler duenten en fastpis på eller eller en variable pris på el, og typisk også et abonnement.

 

4.) Staten

Sidst men ikke mindst betales der moms og elafgift til staten.

 

Net-selskabet:

Til net-selskabet afregnes abonnement og tarif og det især her misforståelsen opstår. Mange tror som sagt at de ved fastpris betaler det samme hele døgnet, men dette er ikke tilfældet, da tariffen er forskellige alt efter hvornår du bruger strømmen, uanset og du har fastpris på el eller ej.

Hos net-selskabet N1 med Kundetype C som dækker over normal 0,4KV tilslutning, og typisk et forbrug op til 100.000 kWh pr. år, er der en forskel på op til 88,09 øre alt efter hvornår på dagen du bruger strømmen.

 

Energinet:

Til Energinet betales der en fast pris pr. kWh, i 2024 ligger den på 12,5 øre

 

Din El-leverandør:

Handelsvirksomheder der sælger strøm, har mange navne på deres produkter, hvilket kan være sværtgennemskueligt. Grundlæggende er der 2 typer der i daglig tale benævnes Fastpris og Variabel Pris.

Fast Pris – er et prisgarantiprodukt (forsikring) på den rene elpris, omkostning til tariffer og elafgifter er ikke en del af ”Fast Pris” produktet. Med andre ord er produktnavnet Fast Pris misvisende for prisen for strøm som altid varierer med gælden tariffer på et givent tidspunkt.

Variabel pris – er et videresalgsprodukt hvor din El-leverandør videresælger indkøbt strøm på den NorskeEl-børs med at fast tillæg, tillægget er typisk 0,1 kr/kWh.Gennemsnitsprisen for strøm indkøbt på en Variabel Pris aftale har historisk været den billigste.

 

Staten:

Til Staten betales elafgift og moms. I 2024 er elafgiften 76,08 øre og der ligges 25% moms på de samledeudgifter til elprisen.Eksempel opbygningen af elprisen med en Fastpris aftaleEks. er baseret på N1 som Net-selskab og en el-leverandør med Fastpris aftale på 89,69 øre. Ved et årligtforbrug på 50.000 kWh.

 

 

d. 25-01-2024 kl. 17:00

 • Abonnement netselskab: 0,44 øre
 • Tarif netselskab 99,1 øre
 • System-Tarif Energinet 12,5 øre
 • Spotpris El leverandør: 89,69 øre
 • Abonnement El leverandør: 0,45 øre
 • El-afgift: 76,08 øre

Samlet pris: 278,26 øre, + moms 25%: 69,57 øre. I alt: 347,83 øre/kWh.

 

d. 26-01-2024 kl. 04:00

 • Abonnement netselskab: 0,44 øre
 • Tarif netselskab 11,01 øre
 • System-Tarif Energinet 12,5 øre
 • Spotpris El leverandør: 89,69 øre
 • Abonnement El leverandør: 0,45 øre
 • El-afgift: 76,08 øre

Samlet pris: 190,17 øre, + moms 25%: 63,62 øre. I alt: 237,71 øre/kWh

 

Altså en forskel på hele 110,12 øre, påtrods af kunden har fastpris på el.

 

Hvis kunden i stedet have haft en variable elpris, ville forskellen have været endnu større, da forskellenmellem spotprisen på de 2 tider var 71 øre + moms, så den totale forskel ville her have været 198,87øre/kWh inkl. moms.

 

 

02 Kapacitet og ladeprofiler på batterier

De 2 mest almindelige batterityper i el-trucks og el-stablere er Bly-syre batterier og lithium batterier. Der er både fordele og ulemper ved begge batterityper.

 

Opladning af Bly-syre-batterier

Et Bly-syre-batteri bevarer mest muligt af sin kapacitet, hvis batteriet altid oplades inden kapacitet er under 30%. Derudover anbefales det at batteriet altid oplades til 100%, da dette fordeler “sulfationer” rundt i hele batteriet, hvilket er med til at opretholde kapaciteten og øge levetiden.

Hvis man gennem længere tids brug, oplever at kapaciteten på batteriet er faldet, kan man booste batteriet ved en enkelt gang at køre batteriet helt fladt og efterfølgende lande det op til 100%.

 

Bly-syre batteri fordele:

+ Billige at fremstille

+ Kendt sikker teknologi

Bly-syre batteri ulemper:

– Vægt (tung) (kan dog bruges som ”gratis” ballast i eks. gaffeltrucks)

– Lang opladningstid

– Aflades batteriet til under 30% reduceres levetiden.

 

 

Opladning af lithium-batterier

Et Lithium-batteri bevarer bedst sin kapacitet når det oplades inden det når en kapacitet på under 20%.Derudover anbefales det at batteriet kun oplades til 80%, da opladning fra 80-100% forkorter batterietslevetid.

 

Opladning til maks 80% indstilles på maskinen eller på dens lader.

 

Lithium-batterier fordele:

+ Lav vægt

+ Kort opladningstid

Ulemper:

– Aflades batteriet til under 20% reduceres levetiden markant

– Oplades batteriet til mere 80% reduceres levetiden.

– Pga. energitæthed kan der opstå gnister ved eks. kortslutning.

 

 

03 Sådan beregnes prisbesparelse med SpotBoxPro©

Elprisen ændres hver eneste time på døgnet 365 dage om året, se FAQ 01 Fast / Variable elpris –sandheden, dette overvåges kontinuerligt til at flytte elforbrug fra de dyreste timet til de billigste timer.

 

Alle SpotBoxPro enheder har en styringsprofil, der opsættes individuelt, og med afsæt i styringsprofilensammenholdes prisen på forbrugte el med prisen på hvad prisen ville havde været, hvis ikke SpotBoxProhavde flyttet el-forbruget.

 

04 Sådan beregnes CO2 reduktionen med SpotBoxPro©

Dagligt frigives CO 2 prognose for den følgende dag. Prognosen er baseret på produktionsplanerne for hvert el-producent kombineret med CO 2 -udledningen pr. kWh pr. el-producent.

 

CO 2 prognosen overvåges kontinuerligt til at flytte elforbrug fra de timer med mest CO 2 indhold til de timer med lavest CO 2 indhold.

 

Alle SpotBoxPro enheder har en styringsprofil, der opsættes individuelt, og med afsæt i styringsprofilensammenholdes CO 2 -indholdet i den forbrugte el med hvad CO 2 -indholdet ville havde været hvis ikkeSpotBoxPro havde flyttet el-forbruget.

 

05 SpotBoxPro© og tomgangsstrøm

Tomgangsstrømmen på en trucklader kan være helt op til 100 watt, denne tomgangsstrøm elimineres med SpotBoxPro@. Derved er din Trucklader kun tændt de få timer trucken har behov for at lade, og daSpotBoxPro@ i sig selv kun bruger mindre end 5 watt, vil besparelsen være op til 350 kWh pr. år.

 

06 FN’S Verdensmål og SpotBoxPro©

Ved at flytte energiforbrug til tidspunkter med overskudsstrøm i elnettet, så understøtter SpotBoxtPro©FN’s Verdensmål 7, artikel 7.2.

 

Ved at flytte strømforbruget fra spidsbelastning til lavlast opnås et mere effektivt elnet og dermed et merebæredygtigt forbrug, hvilket understøtter Verdensmål 12, artikel 12.2.

 

Du kan læse mere om FN’s Verdensmål på: https://www.verdensmaalene.dk/

 

07 ESG-rapportering og SpotBoxPro©

MID-udgaverne af SpotBoxPro@ har indbygget elmåler, denne elmåler er MID mærket, hvilket vil sige atden godkendt til måling af strømforbrug indenfor EU. MID-mærkning er ofte et krav fra revisoren.

 

Med data fra den indbyggede elmåler dokumenteres det hvor meget strøm der reelt er flyttet og dervedogså hvor mange kg CO 2 udledning er blevet reduceret. Disse tal kan leveres som en rapport, som kanvedlægges som bilag i forbindelse med virksomhedens ESG-rapportering.

 

08 Er der lavet et Casestudie på SpotBoxPro©

Ja, vi har sammen med Grundfos A/S lavet et casestudie som dokumenterer SpotBoxPro© effektivitet ogrobusthed.

Du kan finde hele casestudiet via dette link. Grundfos A/S casestudie

 

 

09 Hvordan styrer jeg hvornår SpotBoxPro© er tændt

Profilen på en SpotBoxPro© styres via vores webinterface. Større virksomheder kan have deresSpotBoxPro© opdelt på flere sites for give et bedre overblik over den samlede løsning.

 

Hver SpotBoxPro© kan individuelt vælges til at kører i enten “lavest pris” eller “CO2 reduktion” tilstand.Efterfølgende vælger man et tidsrum hvor enheden skal finde det valgte antal timer. Det vil sige at vælgerdu 4 timer i perioden 16:00 – 06:00, så vil SpotBoxPro© være tændt de fire billigste timer i denne periode,eller de 4 timer med lavest CO2 indhold i produktionen af strømmen i perioden.

 

Det er også muligt at vælge timer hvor der altid skal være tændt for din lader, f.eks. i frokostpausen.

 

Som en ekstra feature har løsningen en sætting “Tændt alle timer med lavere CO2 end i perioden” eller“Tændt alle timer billigere end i perioden”. Denne sætting gør at SpotBoxPro© eks. er tændt kl. 14 og 15,hvis CO2 eller pris er lavere kl. 14 og 15 end i de 4 timer som der specificeret i perioden. Dvs. Hvis dingaffeltruck er tilsluttet opladeren, da medarbejdere eks. er gået tidligere hjem, så vi den blive opladetendnu billigere end i den specificerede periode.